ÅRSMØTE

Årsmøtet vert avholdt tysdag 14. April kl. 18. på Kunsthuset. v e l k o m e n

Årsmøte i Volda og Ørsta kunstlag

Det vert halde årsmøte i Volda og Ørsta kunstlag torsdag 27. mars 2014 kl 19.00 på Kunsthuset i Webjørn Svendsen gate 9. Eventuelle saker må meldast til kunstlaget innan ei veke før årsmøtet. Styret

Årsmøte Volda og Ørsta Kunstlag

Det vert halde årsmøte torsdag 25. april kl. 19.00 på Kunsthuset, Webjørn Svendsens gate 6 i Ørsta. Sakliste er: Val av styre, vara til styre, revisor og valnemnd. Det er innstilt på at alle i styret som vart vald på ekstraordinært årsmøte i november 2012 vert gjenvalde.  Det same gjeld for varamedlemar, revisor og valnemnd….