Olav Strømme-galleriet

Olav Strømme-galleriet i andre etasje på Kunsthuset er ope torsdag, fredag og laurdag frå 12.00 til 16.00, eller etter avtale. Utstillinga som vi viser no, inneheld eit rikhaldig utval av verk, delvis eigde av kunstlaget, og delvis innlånte, frå ulike epokar i Olav Strømme si kunstnarkarriere. Meir informasjon om Olav Strømme finn du her.